W pierwszych latach istnienia zespołu ważną inspiracją dla artystów był styl muzyczny, reprezentowany przez cygański zespół z Węgier Kalyi Jag. Teresę Mirgę zainteresowały nie tylko wykonywane przez grupę utwory, interesujące aranżacje i nietypowe instrumentarium (dzban i drewniane łyżki), ale także idea nowych opracowań muzycznych tradycyjnych pieśni cygańskich. Wszystko to stało się dla zespołu i niej samej impulsem do poszukiwań w obrębie własnego, tradycyjnego repertuaru i rozwijania na gruncie lokalnym idei zapoczątkowanej kilkanaście lat wcześniej przez zespół Kalyi Jag.
Obok utworów własnych Teresy Mirgi i melodii Cyganów węgierskich, zespół wykonuje także pieśni należące do tradycji muzycznej Cyganów na Słowacji i Bałkanach oraz stare pieśni (purane gila) Cyganów Karpackich w tradycyjnych i w zupełnie nowych opracowaniach. Przywołując najstarsze i zapomniane już melodie, za pomocą których Cyganie wyrażali niegdyś swe najgłębsze uczucia, muzycy Kałe Bała ożywiają magiczny świat Cyganów Karpackich, z jego pasją, radościami, smutkami i nostalgią.

Podczas swojej kilkunastoletniej działalności zespół Kałe Bała wydał kilka płyt:
– „Pieśni wielkopostne i żałobne”
– „Od Bałkan do Karpat”
– „Kaj Treder Romałe” (Dokąd wędrujecie Cyganie)
– „Niewiele nam trzeba: pieśni z Czarnej Góry”
– „Ćori som me” (Jestem bieda)

Zespół znalazł się ponadto na dwóch płytowych składankach, wydanych przez Polskie Radio:
– „Romowie”
– „Mniejszości Narodowe cz. II”

Oraz na płycie:
– „Rozstaje 2000. Festiwal Muzyki Tradycyjnej”, jako laureaci Małopolskiego Konkursu Muzyki Tradycyjnej w 1999 roku.

Kałe Bała brał udział w licznych festiwalach oraz konkursach, m.in.:
– Festiwal Muzyki Dawnej w Nowym Sączu
– Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” w Gorzowie Wielkopolskim
– Mikołajki Folkowe w Lublinie
– Małopolski Konkurs Muzyki Tradycyjnej „Rozstaje” w Krakowie
– Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych „Wspólnota w Kulturze”

Zespół koncertował także za granicą (Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania) oraz dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.

Facebook